Công ty TNHH Bizhome

Văn phòng làm việc:

Số 133, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 091.593.8885 – 086.212.8885

Email: Bizhome.ht@gmail.com

Fanpage: bizhome.vn

Xưởng sản xuất:

Khu công nghiệp Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh